บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

เป็นบริษัทที่ดำเนินการ ออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิตและติดตั้งงานพื้น POST TENSION รวมถึงให้คำปรึกษาทางวิชาการ โดยวิศวกรและทีมงาน ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยคุณภาพที่ตรงตามเวลา
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจหลักคือ ดำเนินการออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิต และติดตั้งงานพื้น POST TENSIONAPPLICATION FOR EMPLOYMENT ONLINE

แบบฟอร์มรับสมัครงานออนไลน์


ข้อมูลส่วนตัวเลือกตำแหน่งที่ต้องการข้อมูลประวัติการศึกษา


ระดับการศึกษา
ข้อมูลประวัติการทำงาน

รูปถ่ายประจำตัว (ไฟล์ประเภท jpg png ขนาดไม่เกิน 300 KB)


เลือกไฟล์

ไฟล์อัพโหลด (ไฟล์ประเภท pdf doc jpg png ขนาดไม่เกิน 10 MB)


เลือกไฟล์

กรุณากรอกอักขระในภาพให้ถูกต้อง


ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้ เป็นความจริงถูกต้องและสมบูรณ์แบบทุกประการ