บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

เป็นบริษัทที่ดำเนินการ ออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิตและติดตั้งงานพื้น POST TENSION รวมถึงให้คำปรึกษาทางวิชาการ โดยวิศวกรและทีมงาน ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยคุณภาพที่ตรงตามเวลา
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจหลักคือ ดำเนินการออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิต และติดตั้งงานพื้น POST TENSIONgallery

อัลบั้มรูปภาพ

โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมสภา กทม. ศาลาว่าการ กทม. ดินแดง ระยะที่ 3 ฝั่งใต้
อาคารหอพักนักเรียน และอาคารบ้านพักครูโรงเรียนกำเนิดวิทย์(ในเครือ PTT GROUP)
Robinson - เพชรบุรี
Supalai Loft - แจ้งวัฒนะ
Chapter One Midtown - ลาดพร้าว 24
The Rich Sathorn-Taksin
การบรรยาย : ขั้นตอนการก่อสร้างระบบพื้น Post Tension
การจัดอบรมเชิงวิชาการ : การก่อสร้างระบบพื้นคอนกรีตอัดแรงภายหลังแบบมีแรงยึดเหนี่ยว (Bonded System)
งานอบรมสัมมนา : การคำนวณ และออกแบบอาคารโรงงาน และบ้านพักอาศัย(การประยุกต์ใช้งานจริง) รุ่นที่ 10
งานอบรมสัมมนา : การคำนวณ และออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงทีหลังอย่างมืออาชีพ DON_POSTรุ่นที่ 1
การจัดอบรมเชิงวิชาการ : ชมรมช่างเทศบาลแห่งประเทศไทย"
งานสัมมนาพี่สอนน้อง : บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด
การจัดอบรมเชิงวิชาการ : การวิบัติของอาคารและการออกแบบระบบพื้น Post Tension Slab
การอบรม : การคำนวณและออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงทีหลัง (Post-Tensioned Slab Design) รุ่นที่ 1