บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

เป็นบริษัทที่ดำเนินการ ออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิตและติดตั้งงานพื้น POST TENSION รวมถึงให้คำปรึกษาทางวิชาการ โดยวิศวกรและทีมงาน ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยคุณภาพที่ตรงตามเวลา
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจหลักคือ ดำเนินการออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิต และติดตั้งงานพื้น POST TENSIONProduct & Service

สินค้าและบริการของ บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

• ลวดเหล็กแรงดึงสูง (PC.Stand) ตามมาตรฐาน มอก.420-2540 ,ISO 6934-4:1991 และ ASTM A416-96 ชนิด 7 Wire Strand (Low Relaxation)
• สมอยึดลวด (Anchorages)
• ท่อโลหะหุ้มลวดอัดแรง (Corrugated Sheath)
• วัสดุสำหรับอุดปิดเบ้า Recess บริเวณ Stressing Anchorage
• น้ำปูน (Grout)
• Supporting Chair
• วัสดุอื่น ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของพื้น-คาน Post – Tensioned

• เครื่องดึงลวด (Stressing Jack) ได้รับการออกแบบให้ใช้งานกับสมอยึด โดยเฉพาะนอกจากนี้ยังได้รับการ Calibrate ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงและแรงดันของน้ำมัน จากสถาบันที่เชื่อถือได้ทุก ๆ 6 เดือน
• เครื่องผสมน้ำปูน และปั๊ม สำหรับอัดน้ำปูน (Grouting Equipment)ชนิด MIX –1
• ลวดอัดแรง (Strand) • SPECIFICATION OF TESTED SPECIMENS

• รายละเอียด, ลำดับการทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างพื้น และ คาน POST- TENSION
• รูปแสดงขั้นตอนการก่อสร้างพื้น และคาน POST-TENSIONED
• รูปแสดงขั้นตอนการก่อสร้างพื้นระบบ POST-TENSIONED
• รูปแสดงขั้นตอนการก่อสร้างพื้นและคานระบบPOST-TENSIONED

• การกองเก็บ และการยกย้าย (Storage and Handling)
• การดึงลวด (Strssing)
• การอัดน้ำปูน (Grouting)
• ข้อควรระวังในการทำงานพื้น Post – Tension