บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

เป็นบริษัทที่ดำเนินการ ออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิตและติดตั้งงานพื้น POST TENSION รวมถึงให้คำปรึกษาทางวิชาการ โดยวิศวกรและทีมงาน ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยคุณภาพที่ตรงตามเวลา
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจหลักคือ ดำเนินการออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิต และติดตั้งงานพื้น POST TENSIONWORK WITH Us

สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่งงาน ฝ่ายของตำแหน่งงาน จำนวนที่เปิดรับ วันที่เปิดรับสมัครออนไลน์ รายละเอียดของงาน
1 โฟร์แมนก่อสร้าง Post-Tension ฝ่ายผลิต
5
วันที่ 26 กรกฏาคม 2560 1. รับผิดชอบ ควบคุมงานและประสานงาน
2. วางแผน และตรวจสอบงาน
3. ตรวจรับงานจากผู้รับเหมาตามงวดงาน
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กรอกใบสมัคร
2 บัญชี ฝ่ายบัญชี
ไม่ระบุ
วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 16:08:11 1.เพศหญิง อายุ 20-25 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปวส. ป.ตรี
3.สามารถใช้งานโปรแกรม Office,Express ได้ดี
4.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
กรอกใบสมัคร

กรอกใบสมัครงานออนไลน์
APPLICATION FOR EMPLOYMENT ONLINE
มาสมัครด้วยตนเอง
(Google Maps)
สอบ-ถามการสมัครงานออนไลน์
Facebook Fanpage