บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

เป็นบริษัทที่ดำเนินการ ออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิตและติดตั้งงานพื้น POST TENSION รวมถึงให้คำปรึกษาทางวิชาการ โดยวิศวกรและทีมงาน ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยคุณภาพที่ตรงตามเวลา
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจหลักคือ ดำเนินการออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิต และติดตั้งงานพื้น POST TENSIONWORK WITH Us

สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่งงาน ฝ่ายของตำแหน่งงาน จำนวนที่เปิดรับ คุณสมบัติตำแหน่งงาน รายละเอียดของงาน
1 สถาปนิกเขียนแบบ ฝ่ายวิศวกรรม
1
1. เพศ : ชาย อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรม
3. มีใบ กว. ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ด้านงาน Precast อย่างน้อย 1 ปี
5. มีความกระตือรือร้น
1. ทำแบบ Estimate แบบง่าย, แบบยาก และทำต้นทุน เพื่อเสนอราคา
2. สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้
3. กรอกข้อมูล Shop ผลิตลงโปรแกรม
4. เข้าร่วมประชุม เพื่อเคลียร์แบบ Approve กับลูกค้า
5. ทำ Shop Approve 2D ได้ทั้งแบบง่ายและแบบยาก (แปลน, รูปด้าน, รูปตัด และแบบขยายต่างๆ) เพื่อส่งอนุมัติลูกค้า
6. สามารถสอนงานและให้ความรู้กับทีมเขียนแบบได้
7. ตรวจสอบแบบ Estimate, Shop Approve2D,3D และShop ผลิตได้
กรอกใบสมัคร
2 พนักงานเขียนแบบ-Precast ฝ่ายวิศวกรรม
1
1. เพศ : หญิง หรือชาย อายุ 20-28 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
3. มีประสบการณ์ด้านงาน Precast จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความกระตือรือร้น
1. สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้
2. ทำแบบ Estimate ด้วยโปรแกรม Sketch Up 3D
3. ทำแบบวัสดุ เพื่อเตรียม Mould
4. ประสานงานร่วมกับทีมแบบ Post-Tension เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นและความหนาพื้นของอาคารให้ตรงกัน
กรอกใบสมัคร
3 วิศวกร-Precast ฝ่ายวิศวกรรม
-
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา
2. มีประสบการณ์ด้าน Precast จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. เพศชาย ,อายุ 23-30 ปี
4. สามารถใช้งานโปรแกรมออกแบบได้ เขียนแบบได้ Autocad
5. มีความกระตือรือร้น, ใฝ่เรียนรู้
9. สามารถประสานงานทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กรได้
1. ทำแบบ Estimate แบบง่าย, แบบยาก และทำต้นทุน เพื่อเสนอราคา
2. ศึกษาทำความเข้าใจ และจัดทำรายการคำนวณแผน PC, เพลทโครงสร้างแผ่น, คำนวณ Joint Connector, คำนวณ Dowel, คำนวณโครงสร้างเสริม แนบ Shop Approve เพื่อส่งขออนุมัติ และเซ็นรับรอง
3. สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้
4. กรอกข้อมูล Shop ผลิตลงโปรแกรม
5. เข้าร่วมประชุม และพรีเซนท์บริษัท เพื่อเคลียร์ปริมาณพื้นที่ Estimate ให้ตรงกับลูกค้า
6. เข้าร่วมประชุม เพื่อเคลียร์แบบ Approve กับลูกค้า
7. ทำ Shop Approve 2D ได้ทุกระดับ (แปลน, รูปด้าน, รูปตัด และแบบขยายต่างๆ) เพื่อส่งอนุมัติลูกค้า
8. ติดตามงานขออนุมัติแบบ Approve จากลูกค้าให้ทันตามแผนงานติดตั้ง
9. ทำแบบวัสดุ เพื่อเตรียม Mould
10. ทำ Shop ผลิตได้ทั้งแบบง่ายและแบบยาก เพื่อผลิตสินค้าส่งลูกค้า, โรงงาน
11. สามารถแก้ไขปัญหาหน้างานและแบบได้ทั้งแบบง่ายและแบบยาก
12. เข้าร่วมประชุมติดตามงาน Shop ผลิตกับทางโรงงาน
13. ประสานงานภายในองค์กร เพื่อทำงานเพิ่ม,ลด และเก็บเงินลูกค้าได้ตามกำหนด
14. ประสานงานร่วมกับทีมแบบ Post-Tension เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นและความหนาพื้นของอาคารให้ตรงกัน
15. ต้องมีใบ กว. ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป ***เงินเดือน ตามตกลง
กรอกใบสมัคร
4 ผู้ช่วยผู้จัดการวิศวกรรมและแบบ-Precast ฝ่ายวิศวกรรม
-
1. วุฒิการศึกษา วิศวกรโยธา มีใบประกอบวิชาชีพ
2. ประสบการณ์อย่างน้อง 5 ปี (มีประสบการณ์ด้าน Precast จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. อายุ 30-35 ปี
4. สามารถใช้งานโปรแกรมออกแบบได้ เขียนแบบได้ Autocad
5. ใช้งาน Program Ms. Office ได้ดี
6. สามารถวางแผนงานก่อสร้างได้
7. สามารทำเอกสารส่งมอบงานได้ จัดทำและตรวจสอบงานเพิ่ม-ลดได้
8. สามารถกำกับดูแลและคุมคุมงานก่อสร้างได้
9. สามารถประสานงานทั้งภายในองค์กร และนอกองค์กรได้
1. วางแผนการพัฒนางานตามเป้าหมายและนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด
2. ดูแลการประสานงานระหว่างทีมงานกับแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. เข้าร่วมประชุมกับทีมผู้บริหาร เพื่อรับนโยบายไปดำเนินงานต่อให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนด
4. ศึกษาและคิดหาแนวทางพัฒนาโปรแกรมเขียนแบบ เพื่อให้ตอบโจทย์กับการใช้งาน
5. ให้ความรู้ด้านเทคนิคการเขียนแบบ รวมถึงวิเคราะห์จุดแข็ง, จุดอ่อน และอุปสรรคในการทำงานของแผนก เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาต่างๆภายในแผนกได้
6. ประเมินผลการทำงานของพนักงานในแผนกที่ตนรับผิดชอบ
7. การวางแผนและติดตามแบบ Approve เพื่อทำShop ผลิต ให้ทันตามแผน
8. การวางแผนและติดตามแบบ Shop เพื่อส่งโรงงานผลิตให้ทันตามแผน
9. ตรวจสอบ Shop ผลิต ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการขาย
10. ตรวจสอบ Shop Approve ก่อนส่งลูกค้า
11. ตรวจสอบ Shop ผลิต ก่อนส่งให้โรงงาน
12. ตรวจสอบและแก้ไขรายการคำนวณแผ่น PC, เพลทโครงสร้างแผ่น, คำนวณ Joint Connector, คำนวณ Dowel, คำนวณโครงสร้างเสริมได้
13. สามารถเจรจาและต่อรอง เพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์กรได้
14. สามารถให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาในเรื่องวิศวกรรมที่เกิดจากหน้างานได้
***เงินเดือน ตามตกลง
กรอกใบสมัคร

กรอกใบสมัครงานออนไลน์
APPLICATION FOR EMPLOYMENT ONLINE
มาสมัครด้วยตนเอง
(Google Maps)
สอบ-ถามการสมัครงานออนไลน์
Facebook Fanpage