บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

เป็นบริษัทที่ดำเนินการ ออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิตและติดตั้งงานพื้น POST TENSION รวมถึงให้คำปรึกษาทางวิชาการ โดยวิศวกรและทีมงาน ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยคุณภาพที่ตรงตามเวลา
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจหลักคือ ดำเนินการออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิต และติดตั้งงานพื้น POST TENSIONAbout us

เกี่ยวกับ บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

บริษัท เอสเอ็นพี โพสเท็นชั่น จำกัด


เป็นบริษัทที่ดำเนินการ ออกแบบ ประมาณราคา พร้อมผลิตติดตั้ง งานพื้น POST-TENSION รวมถึงให้คำปรึกษาทางวิชาการด้วยวิศวกรและทีมงานที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้วยคุณภาพที่ตรงตามเวลา

งานบริการของพื้น POST TENSION


-จัดทำ Shop Drawing และดำเนินการติดตั้ง อุปกรณ์ ที่หน่วยงานก่อสร้าง
-ดำเนินการดึงลวดอัดแรงตามลำดับขั้นตอน พร้อมตรวจสอบค่าการยึดของลวดแรงดึงทุกเส้น
-ทำการอัดน้ำปูนเข้าไปในท่อนเหล็กชุปสังกะสี เพื่อป้องกันสนิม และให้เกิดการยึดเหนี่ยวระหว่างลวด แรงดึงสูงกับคอนกรีต

ประโยชน์ของระบบพื้น POST TENSION


-เพิ่มระยะห่างช่วงเวลาทำให้จำนวนเสาลดลง ภายในอาคารดูกว้างขวางขึ้น
-เพิ่มความอิสระในการจัดแนวผนังและเปลี่ยนแลงได้ความต้องการ
-เพิ่มจำนวนชั้น หากเปรียบเทียบความหนาโครงสร้างที่เป็นระบบคาน พื้น Post-Tension จะมีความหนาที่น้อยกว่า สามารถลดความสูงระหว่างชั้น จึงได้จำนวนชั้นที่เพิ่มขึ้น -เพิ่มความประหยัดกว่าระบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 10-15% สำหรับช่วงเสาที่มากกว่า 6 เมตร

วัสดุสำหรับงานพื้น POST TENSION


-ลวดเหล็กตีเกลียวแรงดึงสูง (Strands) ชนิด7 เส้นผ่านศุนย์กลาง 12.7มม.หรือ15.2มม. ตามมาตรฐาน มอก. 420-2540 หรือ ASTM A416-96 ประเภทความล้าตำ
-เหล็กชุบสังกะสี (Corrugated Galvanlzed Ducts) ท่อเหล็กแบบลอน ผลิตจากเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง และแผ่นเหล็กชุบสังกะสีที่ได้มาตรฐาน ซึ่งช่วยลดแรงเสียดทานบริเวรผิวด้านในของท่อ ติดตั้งได้สดวก ป้องกันการเสริมสนิม และช่วยเพิ่มแรงยึดเหนี่ยว ระหว่างลวดแรงดึงสูงคอนกรีต
-สมอยึด (Anchorages) สมอยึดทำจากท่อหล่อเหนียว Nodular

ดาวน์โหลดไฟล์เกี่ยวกับ บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด