บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

เป็นบริษัทที่ดำเนินการ ออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิตและติดตั้งงานพื้น POST TENSION รวมถึงให้คำปรึกษาทางวิชาการ โดยวิศวกรและทีมงาน ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยคุณภาพที่ตรงตามเวลา
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจหลักคือ ดำเนินการออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิต และติดตั้งงานพื้น POST TENSIONNEWS

ข่าวสาร - งานกิจกรรม และงานสัมมนา บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

การบรรยาย : ขั้นตอนการก่อสร้างระบบพื้น Post Tension

การบรรยาย : ขั้นตอนการก่อสร้างระบบพื้น Post Tension
บริษัท เอสเอ็นพี โพสเท็นชั่น จำกัดมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการบรรยาย ขั้นตอนการก่อสร้างระบบพื้น Post Tension ของโครงการ โรงแรมสมเกียรติบุรี รีสอร์ท จ.กระบี่ ให้แก่น้อง ๆ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่