บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

เป็นบริษัทที่ดำเนินการ ออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิตและติดตั้งงานพื้น POST TENSION รวมถึงให้คำปรึกษาทางวิชาการ โดยวิศวกรและทีมงาน ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยคุณภาพที่ตรงตามเวลา
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจหลักคือ ดำเนินการออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิต และติดตั้งงานพื้น POST TENSIONNEWS

ข่าวสาร - งานกิจกรรม และงานสัมมนา บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

งานอบรมสัมมนา : "การคำนวณ และออกแบบอาคารโรงงาน และบ้านพักอาศัย รุ่นที่ 10"

งานอบรมสัมมนา : "การคำนวณ และออกแบบอาคารโรงงาน และบ้านพักอาศัย รุ่นที่ 10"
ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจ และเข้าเยี่ยมชมบูธของทางบริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด ในงานอบรมสัมมนา "การคำนวณ และออกแบบอาคารโรงงาน และบ้านพักอาศัย(การประยุกต์ใช้งานจริง) รุ่นที่ 10" โดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก และขอขอบคุณ TumCivil.com ที่ให้การสนับสนุนในการจัดบูธครั้งนี้