บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

เป็นบริษัทที่ดำเนินการ ออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิตและติดตั้งงานพื้น POST TENSION รวมถึงให้คำปรึกษาทางวิชาการ โดยวิศวกรและทีมงาน ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยคุณภาพที่ตรงตามเวลา
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจหลักคือ ดำเนินการออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิต และติดตั้งงานพื้น POST TENSIONNEWS

ข่าวสาร - งานกิจกรรม และงานสัมมนา บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

งานสัมมนาการคำนวณ และออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงทีหลังอย่างมืออาชีพ DON_POSTรุ่นที่ 1

งานสัมมนาการคำนวณ และออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงทีหลังอย่างมืออาชีพ DON_POSTรุ่นที่ 1
ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจ และเข้าเยี่ยมชมบูธของทางบริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด ในงานอบรมสัมมนา "การคำนวณ และออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงทีหลังอย่างมืออาชีพ DON_POSTรุ่นที่ 1" โดย ผศ.ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน และอ.ภาคภูมิ วานิชกมลนันท์ และขอขอบคุณ TumCivil.com ที่ให้การสนับสนุนในการจัดบูธครั้งนี้