บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

เป็นบริษัทที่ดำเนินการ ออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิตและติดตั้งงานพื้น POST TENSION รวมถึงให้คำปรึกษาทางวิชาการ โดยวิศวกรและทีมงาน ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยคุณภาพที่ตรงตามเวลา
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจหลักคือ ดำเนินการออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิต และติดตั้งงานพื้น POST TENSIONNEWS

ข่าวสาร - งานกิจกรรม และงานสัมมนา บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

สัมมนาทางวิชา : การชมรมช่างเทศบาลแห่งประเทศไทย

สัมมนาทางวิชา : การชมรมช่างเทศบาลแห่งประเทศไทย
ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจและเข้าเยี่ยมชมบูธของทาง บริษัท เอสเอ็นพี โพสเท็นชั่น จำกัด ในงาน "สัมมนาทางวิชาการชมรมช่างเทศบาลแห่งประเทศไทย" วันที่ 20-22 ก.ค. 2559 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีส โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท เมืองพัทยา จ.ชลบุรี