บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

เป็นบริษัทที่ดำเนินการ ออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิตและติดตั้งงานพื้น POST TENSION รวมถึงให้คำปรึกษาทางวิชาการ โดยวิศวกรและทีมงาน ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยคุณภาพที่ตรงตามเวลา
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจหลักคือ ดำเนินการออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิต และติดตั้งงานพื้น POST TENSIONเกร็ดความรู้ระบบพื้น Post Tension

เกร็ดความรู้ต่าง ๆ ของระบบพื้น Post Tensionเกร็ดความรู้ระบบพื้น POST TENSION

การเทคอนกรีตพื้น Post Tension ก่อนวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์ แล้วยังไม่ดึงลวดจะมีผลกระทบอย่างไร?

สัปดาห์หน้าจะเป็นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์เหมือนเช่นทุกปี ในช่วงหยุดยาวนี้อาจจะส่งผลกระทบกับการก่อสร้างพื้น Post tension บ้าง เช่น ในกรณีที่ โครงการเทคอนกรีตพื้น Post tension ก่อนช่วงวันหยุดยาว หลังจากนั้น ก็เว้นช่วงไปจนกระทั่งกลับมาดึงลวดหลังจากจบเทศกาล โดยทั่วไปพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กจะมีเหล็กเสริมต้านการหดตัวเนื่องจากอุณหภูมิ (Shrinkage and temperature steel) ส่วนพื้น Post tension จะอาศัยแรงอัดป้องกันการหดตัวเนื่องจากอุณหภูมิ แต่การที่ยังไม่ได้ดึงลวดจะทำให้พื้น Post tension กลายเป็นพื้นคอนกรีตที่ไม่มีระบบป้องกันการหดตัวเนื่องจากอุณหภูมิจนกว่าจะกลับมาดึงลวด ซึ่งช่วงเวลานี้ถ้าขาดการดูแลเรื่องการบ่มคอนกรีตอาจจะเป็นสาเหตุก่อให้เกิดการแตกร้าวได้

สาเหตุที่ทำให้เกิดการแตกร้าว

การแตกร้าวในช่วงที่คอนกรีตแข็งตัวแล้ว จะเป็นการแตกร้าวในลักษณะของ Drying Shrinkage สาเหตุหลักที่จะทำให้พื้น Post tension ที่ยังไม่ได้ดึงลวดแตกร้าวจะมีอยู่สองประการคือ 1.ความชื้นสัมพัทธ์ เนื่องจากช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ จะทำให้พื้นสูญเสียน้ำเพิ่มขึ้นหลังจากที่คอนกรีตแข็งตัว และทำให้พื้นเกิดการหดตัวเพิ่มเป็นสาเหตุทำให้เกิดรอยร้าวได้
2.อุณหภูมิ ช่วงหน้าร้อนอุณหภูมิช่วงเที่ยงวันมีค่าสูงมาก ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พื้น Post tension เกิดการสูญเสียน้ำ และเกิดการแตกร้าว

การป้องกันการแตกร้าว

ถ้ามีความจำเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเทคอนกรีตทิ้งไว้โดยไม่ดึงลวดได้ การป้องกันการแตกร้าวที่ดีที่สุดคือการบ่มอย่างมีคุณภาพ เช่น ขังน้ำทิ้งไว้ในช่วงหยุดยาว หรือใช้การบ่มด้วยกระสอบชุ่มน้ำและต้องคอยเติมน้ำเป็นระยะๆ โดยเฉพาะในช่วงที่มีอากาศร้อน ห้ามปล่อยให้กระสอบแห้ง เพราะเมื่อกระสอบแห้ง ผิวกระสอบแห้งที่สัมผัสพื้น Post tension จะเป็นตัวดึงน้ำออกจากพื้นเพิ่ม ดังนั้นจึงต้องกำชับคนที่ดูแลหน่วยงานก่อสร้างให้คอยเติมน้ำใส่กระสอบ เพื่อรักษาให้ชุ่มน้ำอยู่เสมอ
รูปแสดง การบ่มโดยทำขอบกั้นชั่วคราวแล้วขังน้ำ
รูปแสดง การบ่มโดยกระสอบชุ่มน้ำและมีคนดูแลคอยรดน้ำเพิ่มเมื่อกระสอบเริ่มแห้งเรียบเรียงโดย.

ภาคภูมิ วานิชกมลนันท์ [วย. 1924]