บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

เป็นบริษัทที่ดำเนินการ ออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิตและติดตั้งงานพื้น POST TENSION รวมถึงให้คำปรึกษาทางวิชาการ โดยวิศวกรและทีมงาน ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยคุณภาพที่ตรงตามเวลา
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจหลักคือ ดำเนินการออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิต และติดตั้งงานพื้น POST TENSIONผลงานล่าสุด

ผลงานโครงการล่าสุดของ บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัดเกร็ดความรู้ระบบพื้น Post Tension

Post Tension คืออะไรเรามาทำความรู้จักกับ POST TENSION กันก่อน ?

        การก่อสร้างแบบใช้ คอนกรีตอักแรงกำลังสูง พื้น Post Tension โดยทั่วไปคือระบบพื้นคอนกรีตที่มีเหล็กเส้นที่รับแรงดึงได้มาก ๆ เสริมอยู่ภายใน และทำการดึงเส้น เหล็กนั้นให้ตึงเมื่อหล่อคอนกรีตเสร็จแล้ว เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของพื้น การที่มีเหล็กแรงดึงดูดเสริมและดึงอยู่ในพื้นคอนกรีตนี่เอง ทำให้โครงสร้างชนิดนี้มีหน้าตัดที่บางลง และไม่จำเป็นต้องมีคานมารัดหัวเสาเพื่อการถ่ายน้ำหนัก จากพื้นสู่เสาด้วย ราคาค่าก่อสร้างหลายอาคารก็ถูกลง และยังลดความสูงระหว่างชั้นได้ด้วย พื้นระบบ Post Tension คือพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง ที่จะมีการดึงเหล็กเส้นที่อยู่ในคอนกรีตภายหลังเทคอนกรีตแล้วเสร็จ เพื่อให้โครงสร้างสามารถรับแรงได้มากกว่าปกติ จนทำให้โครงสร้าง พื้นเห็นเป็นเพียงแผ่นคอนกรีตบาง ๆ (20-28 ซม.) ไม่มีคานมารับตามช่วงเสา ทำให้พื้นระบบ Post Tension (สะดวกกว่าระบบมีคาน) และลดค่าใช้จ่ายในงานโครงสร้างได้ พอสมควรทีเดียว

BONDED SYSTEM กับ UNBONDED SYSTEM ต่างกันอย่างไร ?

       เนื่องจากพื้น Post-Tension เป็นระบบพื้นซึ่งดึงลวดอัดแรง จึงจำเป็นต้องร้อยลวดอัดแรงไว้ในท่อ Galvanized เพื่อไม่ให้คอนกรีตจับตัวกับลวดอัดแรง แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ที่มีลักษณะต่างกันดังนี้ 1. Bonded System เป็นระบบมีแรงยึดแหนี่ยว ระหว่าง PC Strand กับพื้นคอนกรีตโดยหุ้มด้วยท่อเหล็กที่ขึ้นเป็นลอน ประกอบด้วย Multi Strand ท่อ 1 ท่อร้อยด้วยลวด 2, 3, 4 หรือ 5 เส้น ท่อ เป็นท่อ Galvanized Duct Anchorage 1 set / ลวด 2, 3, 4 หรือ 5 เส้น ต้องมีการอัดน้ำปูนเข้าไปให้เต็มท่อหลังการดึงลวด (GROUTING) เพื่อให้จับยึดระหว่าง PC Strand กับท่อเหล็ก จะใช้กับอาคารที่พักอาศัย ห้างสรรพสินค้า สำนักงาน และโครงสร้างขนาดใหญ่ 2. UnBonded System เป็นระบบไม่มีแรงยึดแหนี่ยว ระหว่าง PC Strand กับพื้นคอนกรีต แต่จะยึดที่บริเวณหัว Anchorage ที่ปลายพื้นทั้ง 2 ข้างเท่านั้น ประกอบด้วย Mono Strand ท่อ 1 ท่อ ร้อยด้วยลวด 1 เส้น ท่อ เป็นท่อ PE. Anchorage 1 set / ลวด 1 เส้น ลวดเคลือบด้วยจารบี ระบบนี้ไม่เหมาะสำหรับอาคารที่จะมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ งานในอนาคต ระบบนี้มักใช้กับอาคารที่จอดรถ หรืออาคารขนาดเล็กที่มักจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน

งานบริการของพื้น POST TENSION มีอะไรบ้าง ?

  • จัดทำ Shop Drawing และดำเนินการติดตั้ง อุปกรณ์ Post Tension ที่หน่วยงานก่อสร้าง
  • ดำเนินการดึงลวดอัดแรงตามลำดับขั้นตอน พร้อมตรวจสอบค่าการยืดของลวดแรงดึงสูงทุกเส้น
  • ทำการอัดน้ำปูนเข้าไปในท่อเหล็กชุบสังกะสี เพื่อป้องกันสนิม และให้เกิดการยึดเหนี่ยวระหว่างลวดแรงดึงสูงกับคอนกรีต

วัสดุสำหรับงานพื้น POST TENSION มีอะไรบ้าง ?

  • ลวดเหล็กตีเกลียวแรงดึงสูง (Strands) ชนิด 7 เส้น เส้นผ่าศูนย์กลาง 12.7 มม.หรือ 15.2 มม. ตามมาตรฐาน มอก. 420-2540หรือ ASTM A416-96ประเภทความล้าต่ำ (Low Reaxation)
  • ท่อเหล็กชุบสังกะสี (Corrugated Galvanized Ducts) ท่อเหล็กแบบลอน ผลิตจากเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง และแผ่นแม่เหล็ก ชุบสังกะสีที่ได้มาตรฐาน ซึ่งช่วยลดแรงเสียดทานบริเวรผิวด้านในของท่อ ติดตั้งได้สะดวก ป้องกันการเกิดสนิม และช่วยเพิ่มแรงยึดเหนี่ยว ระหว่างลวดแรงดึงสูงและคอนกรีต
  • สมอยึด (Anchorages) สมอยึดทำจากท่อหล่อเหนียว Nodular

ประโยชน์ระบบพื้น POST TENSION มีอะไรบ้าง ?

  • เพิ่มระยะห่างของช่วงเสาทำให้จำนวนเสาลดลง ภายในอาคารดูกว้างขวางขึ้น
  • เพิ่มความอิสระในการจัดแนวผนังและเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ
  • เพิ่มจำนวนชั้น หากเปรียบเทียบความหนาโครงสร้างที่เป็นระบบคาน พื้น Post-Tension จะมีความหนาที่น้อยกว่า สามารถลดความสูงระหว่างชั้น จึงได้จำนวนชั้นที่ เพิ่มขึ้น
  • เพิ่มความรวดเร็วในการก่อสร้าง เมื่อออกแบบเป็นแผ่นพื้นท้องเรียบ จะมีความสะดวกในการตั้งแบบหล่อ และสามารถถอดแบบได้เมื่อดึงลวดอัดแรงแล้วเสร็จ
  • เพิ่มความประหยัดกว่าระบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 10-15%

เกร็ดความรู้ระบบพื้น Post Tension

เกร็ดความรู้ต่าง ๆ ของระบบพื้น Post Tension

เหล็กเสริมป้องกันการวิบัติอย่างต่อเนื่อง (Progressive Collapse Preventing Rebar)

ในการออกแบบแผ่นพื้นไร้คานในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย หลายครั้งที่มีคําถามว่าจังหวัดไหนจําเป็นต้องใส่เหล็กเสริม

ระบบพื้นไร้คานท้องเรียบแบบกลวง

ระบบพื้นไร้คานท้องเรียบแบบกลวง เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 โดยใช้แนวคิดเดียวกับแผ่นพื้นสำเร็จแบบกลวง (Hollow core precast slab ) ต่างกันที่ไม่ได้เป็นพฤติกรรมแบบพื้นทางเดียวเหมือนแผ่นพื้นสำเร็จแบบกลวง


POUR STRIP

Closure strip หรือ Pour strip คือการแยกพื้นออกชั่วคราวเพื่อทำให้พื้นทั้งสองผืนสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ จนกว่าจะเทเชื่อมกัน เพื่อลดผลของการยึดรั้ง และเพื่อให้การแยกพื้นมีประสิทธิภาพมาก


การออกแบบพื้น Post tension เพื่อรับแรงด้านข้าง

อาคารคอนกรีตนอกจากจะต้องออกแบบให้สามารถรับน้ำหนักบรรทุกในแนวดิ่งแล้ว ยังจำเป็นต้องออกแบบให้สามารถรับแรงด้านข้างที่เข้ามากระทำตลอดอายุการใช้งานของอาคารด้วย

การรื้อถอนพื้น Post tension ระบบมีแรงยึดเหนี่ยว (Bonded system)

พื้น post tension เป็นพื้นไร้คานชนิดหนึ่งที่นาลวดเหล็กกล้าตีเกลียวมาใช้เพื่ออัดแรง ช่วยให้ลดรอยร้าวในพื้นและ สร้างแรงพยุง (Balancing forces) เพื่อควบคุมการแอ่นตัว

แรงเฉือนเจาะทะลุในพื้น POST TENSION ตอนที่ 2

จากบทความเรื่อง แรงเฉือนเจาะทะลุในพื้น Post tension ตอนที่ 1 เราทราบถึงวิธีการคำนวณแรงเฉือนเจาะทะลุที่ถูกต้อง และถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ากำลังรับแรงเฉือนเจาะทะลุไม่เพียงพอ เราสามารถใส่ Column capital ได้


วีดีโอระบบพื้น Post Tension

วีดีโออนิเมชั่น ระบบพื้น Post Tensionกิจกรรม-สัมมนา

งานกิจกรรม และงานสัมมนาของ บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัดการบรรยาย : ขั้นตอนการก่อสร้างระบบพื้น Post Tension
การจัดอบรมเชิงวิชาการ : การก่อสร้างระบบพื้นคอนกรีตอัดแรงภายหลังแบบมีแรงยึดเหนี่ยว (Bonded System)
งานอบรมสัมมนา : การคำนวณ และออกแบบอาคารโรงงาน และบ้านพักอาศัย รุ่นที่ 10
งานอบรมสัมมนา : การคำนวณ และออกแบบพื้นคอนกรีต
สัมมนาทางวิชาการ : ชมรมช่างเทศบาลแห่งประเทศไทย
สัมมนาพี่สอนน้อง บริษัท เอสเอ็นพี โพสเท็นชั่น จำกัด ครั้งที่ 3/2559
การจัดอบรมเชิงวิชาการ : การวิบัติของอาคารและการออกแบบระบบพื้น Post Tension Slab
การอบรม : การคำนวณและออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงทีหลัง (Post-Tensioned Slab Design) รุ่นที่ 1